اجتماعی

رونق اقتصادی در گرو حمایت از تولید داخلی

منتشر شده

در

امیرحسین عامری سرابی، روزنامه نگار- همانطور که می دانید واژه ی (حمایت از تولید) سال هاست از سوی مسئولان و سیاستگذاران ارشد کشور مطرح می شود و حتی بارها چنین مباحثی را از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

حمایتی که برخلاف سیاستگذاری ها و دغدغه همان مسئولان در سال های گذشته به درستی صورت نپذیرفت که متاسفانه امروزه با کوچکترین مسأله بین المللی و همچنین در شرایط سخت تحریمی خودش را نشان داد و بنوعی اقتصاد کشور عزیزمان ایران را نیز درگیر خودش نموده است.

حمایتی که باید در سال های گذشته بصورت هدفمند و زیربنایی صورت می گرفت و تمامی سازمان ها و ارگان هایی که بنوعی وابسته به آن بودند وارد کار می شدند و به درستی نقش و مسئولیت خودشان را به سرانجام می رساندند!

هرچند که در این سال ها آسیب های پرشماری را از این بی توجهی در لحظه لحظه زندگی مان لمس کرده ایم، اما برای علاج کار، راهی جز حمایت از تولید داخلی نداریم!

حمایت از تولید داخلی، همان کلیدواژه ای است به نام – اقتصاد مقاومتی- که رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه در تمامی تریبون های رسمی و غیررسمی به مسئولان و تصمیم گیران گوشزد می کنند!

در همین راستا اگر قرار بر این باشد که از رکود و شرایط وخیم اقتصادی، به سربلندی عبور کنیم باید فرهنگ حمایت از تولید داخلی را به عنوان یک اصل مهم در تمامی حوزه های بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی و حتی در بین مردمان جامعه نهادینه کنیم.

چون سال هاست تولید کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم می‌کند، به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید را از دست داده‌اند یا با ظرفیت‌های پایین به ادامه مسیر می‌پردازند.

از آنجایی که به گفته رهبر معظم انقلاب تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی «تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی»خواندند، در شرایط کنونی حمایت از تولید و تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی می‌تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور و گذر از شرایط کنونی داشته باشد.

از طرفی از بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های تامین مالی و اقتصادی انتظار می‌رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی ‌از اعتبار حوزه تولید کشور را در دستور کار خود قرار دهند چون تنها راه گذر از شرایط فعلی حمایت از کالای داخلی توسط همه آحاد جامعه است؛ حوزه‌های اقتصادی باید سعی کنند با حمایت‌های درست، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و کنترل واردات چرخ‌های تولید را به حرکت درآورند و مردم نیز در راستای حمایت از تولید باید تولیدات داخلی را خریداری و حمایت کنند.

در خاتمه امیدواریم با همراهی و همدلی تمامی نهادها، مسئولان و مردم، بار دیگر شاهد رشد، شکوفایی و رونق اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشیم.

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

برترین ها

خروج از نسخه موبایل